Dla kogo

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą czy nie, czy wiesz czego chcesz, a może poszukujesz, doświadczasz cierpienia, potrzebujesz wsparcia, zmiany, a może chcesz dowiedzieć się więcej o sobie, odkryć własną tożsamość czy drogę w życiu.

P r a c o w n i a  j e s t  m i e j s c e m  o t w a r t y m  d l a  o s ó b,  k t ó r e

  • są w trudnym momencie, zagubiły sens, doświadczają smutku, wyczerpania, depresji, pustki, lęku, samotności, wewnętrznych konfliktów, stresu, dolegliwości somatycznych;
  • potrzebują zmiany obecnego życia obciążonego kryzysami, wyzwaniami, trudnościami, cierpieniem;
  • chcą zrozumieć mechanizmy swojego funkcjonowania; 
  • cenią swoje życie, chcą się rozwijać i widzą w tym sens.

 C h c ą c y c h

Radzić sobie z napięciem, cierpieniem, lękiem, stresem, obciążeniem, natrętnymi myślami.
Zaakceptować różne uczucia i mieć poczucie adekwatnej kontroli nad swoim życiem.
Zmienić błędne przekonania, uciążliwe własne zachowania, przerwać błędne  koło automatycznych zachowań.
Odblokować własną ekspresję i autentyczność w relacjach z innymi.
Zminiejszyć lęk przed życiem.
Pogodzić się z chorobą lub stratą.
Kochać siebie i innych.
Obudzić własne pragnienia, potrzeby, odkrywać talenty, a na ich podstawie realizować możliwe cele życiowe.
Budować bliską relację z drugim człowiekiem.
Wyjść z "martwego punktu" i podjąć ryzyko zmiany.

Pomoc psychologiczna również dla osób konsekrowanych i kapłanów.