O mnieD o ś w i a d c z e n i e   z a w o d o w e
 
Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Gdański), wykładowcą akademickim (prowadzę zajecia na Uczelniach Wyższych od 2003 roku z zakresu arteterapii, psychologii osobowości, komunikacji interpersonalnej). 
 
Jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie - 4 letnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych. Zajmuję się psychoterapią w nurcie humanistyczno - egzystencjalnym z elementami pracy z ciałem, sztuki wizualnej i uważności. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

Jestem członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt PTPG oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrzescijańskich.

Od 2010 roku jestem związana z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy Opactwie benedyktynów w Lubiniu k/ Poznania. 
 
 
   S z k o l e n i a   (certyfikaty) 

- 4 - letnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, IIPG Kraków; 
-
Pomoc psychologiczna w wybranych zagadnieniach klinicznych: zaburzenia nerwicowe, Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, Poznań;
-
Szkolenie Chrześcijańska Terapia Integralna, Marcin i Monika Gajdowie, Szczecin;

-  
Szkolenie Program Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków;
-
Warsztaty pracy z ciałem (doświadczenia własne rozwoju osobistego w nurcie terapii Gestalt 200 godz.), Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG) i Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej, Kraków.
- Podyplomowe Studium Arteterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź;

- Studium Pomocy Psychologicznej
, Ośrodek AD, Gdańsk;
- Szkolenie dla Pracowników świetlic socjoterapeutycznych
, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA);
- Wspieranie rodziny
, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA);
- Szkolenie Animator rozwoju podmiotowości – działania twórcze, Instytut Postępowania Twórczego, Łódź.