O mnie


Je
stem certyfikowaną psychoterapeutką EAGT, PTPG


EAGT - European Association for Gestalt Therapy

PTPG - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

oraz
doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii.Ukończyłam całościowe 4 letnie szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie - Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych.

Zajmuję się psychoterapią w nurcie humanistyczno - egzystencjalnym z elementami pracy z ciałem, sztuki wizualnej i uważności.

Pracę doktorską z psychologii obroniłam na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2014, pracuję jako wykładowca akademicki od 2003 roku. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora EAGT.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt PTPG oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrzescijańskich SPCh.

Od 2010 roku jestem związana z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy Opactwie Benedyktynów w Lubiniu k/ Poznania, który stanowi dla mnie centrum rozwoju duchowego. 
 
 
 S z k o l e n i a  z a w o d o w e:
 • Diagnoza głębokości zaburzeń ososbowości oraz dobór interwencji terapeutycznych, Instytut Psychoterapii Gestalt,  Gdańsk, Małgorzata Lambert;
 • Pomiędzy doświadczniem, eksperymentem, a dialogiem egzystencjalnym, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków, Dorota Węgrzyn;
 • Szkolenia z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP: Trwała zmiana stylu przywiązania (Robert Neborsky), Sekrety mechanizmu projekcji (Kees Cornelissen), Kto tu rządzi? Władza w psychoterapii (Gorgonia Wróbel-Sucharska), Uległość i opozycyjność w ujęciu ISTDP (Tobias Nordqvist), Praca z pacjentem zidentyfikowanym superego na poziomie borderline (Anna Dawidziuk-Łęczycka), Pozytywne uczucia w procesie terapeutycznym - jak pomoagać pacjentom w doświadczaniu więźi (Jose Verpoort-Douw);
 • 4 letnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w tym roczny Program Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt IIPG, Kraków; 
 • Pomoc psychologiczna w wybranych zagadnieniach klinicznych: zaburzenia nerwicowe, Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, Poznań Aleksandra Replin
 • Chrześcijańska Terapia Integralna, Szczecin, Marcin i Monika Gajdowie;
 • Warsztaty pracy z ciałem (doświadczenia własne w nurcie terapii Gestalt 250 godz.), Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt IIPG i Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej, Kraków.
 • Podyplomowe Studium Arteterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź; 
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Ośrodek AD, Gdańsk; 
 • Szkolenie dla Pracowników świetlic socjoterapeutycznych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA);
 • Wspieranie rodziny, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA);
 • Animator rozwoju podmiotowości – działania twórcze, Instytut Postępowania Twórczego, Łódź.